TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Summary

Gıda İzlenebilirliğinde Bilgi Teknolojileri

Title of object

Gıda İzlenebilirliğinde Bilgi Teknolojileri

Object description

Son yıllarda yoğun tartışılan ve en sıcak konulardan biri olarak öne çıkan gıda güvenliği insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı ve depolaması da dahil olmak üzere işleme, paketleme, sınıflama, aşıma, hazırlama, dağıtım, satış aşamalarından oluşan tedarik zinciri boyunca insan sağlığına zararlı olabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel kökenli tehlike ve zararlıların bulaşmasından ve ...

Language of object

Turkish

Author(s) / Publisher

Zeynel Cebeci

Discipline(s)

Food Science and Food Products

Keywords

izlenebilirlik sistemleri

Technical format

Text

Intended end-user role

Teacher

Learning resource type

Problem statement

Typical age range

Üniversite-Lisans (18-21)

Copyright - Restrictions

This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Cost with use

No

Source code available

No


Annotations on the Object


Comments / Feedback / SuggestionsPlease enter the result of the operation above in this box.