TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Summary

Canavar otunun biyolojisi ve mücadelesi

Title of object

Canavar otunun biyolojisi ve mücadelesi

Object description

Bu metinde parazitik bir bitki olan canavar otunun biyolojisi ve mücadelesi anlatılmaktadır. Canavar otları (Orobanche spp) genellikle tek yıllık olup, tohumla çoğalan, klorofili olmayan, tam parazit bir yabancı otlardır. Tohumları çok küçük olup, gözle toprakta ayırt edilmesi mümkün değildir.Bir canavar otu bitkisi türlerine göre değişmekle beraber yüz binlerce tohum üretebilir ve bu tohumlar canlılığını yitirmeden toprakta 10 yıldan fazla bir süre kalabilir. Ekili kültür bitkisinin köklerinden...

Language of object

Turkish

Author(s) / Publisher

Zeynel Cebeci

Discipline(s)

Plant Science, Protection of Plants

Keywords

canavar otu

Technical format

Multipart

Intended end-user role

Learner

Learning resource type

Other

Typical age range

Üniversite-Lisans (18-21)

Copyright - Restrictions

This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Cost with use

No

Source code available

No


Annotations on the Object


Comments / Feedback / SuggestionsPlease enter the result of the operation above in this box.